درباره ما

هسته اولیه شرکت در سال ۹۲ از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف با هدف ایجاد یک تیم طراحی سیستمی سامانه‌های هوافضا و مخابراتی تشکیل گردید. با رشد شرکت و افزایش زمینه‌های فعالیت شرکت، طراحی، تحلیل و ساخت زیرسیستم‌های مخابراتی، الکترونیکی و مکاترونیکی به مجموعه فعالیت‌های شرکت اضافه گردید. اکنون شرکت دانش بنیان رهاورد صنعت هزاره در غرب تهران با حدود ۵۰ نفر پرسنل جوان و نخبه از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های تراز اول کشور در رشته های تحصیلی مختلف از جمله هوافضا‌، الکترونیک، مخابرات، کنترل، مکانیک در زمینه‌های متنوعی از جمله طراحی، شبیه‏ سازی و ساخت بردهای الکترونیکی، تسترهای سامانه‏ های مخابراتی و سازه‏های مکانیکی، اتوماسیون صنعتی و طراحی لینک نرم افزار شبیه‏ سازی سامانه‏ های ارتباطی فعالیت دارد.